Regulamin

Nasz regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW

Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie naszym Klientom spokojnego i bezpiecznego pobytu w Apartamentach.
Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu.

 

REZERWACJA

 1. Klient może dokonać rezerwacji korzystając z:
 • systemu rezerwacji online – na stronie: www.apartmorze.pl;
 • formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.apartmorze.pl;
 • adresu e-mail: rezerwacje@apartmorze.pl;
 • telefonu komórkowego – dzwoniąc pod nr Tel 606 79 28 25
 1. Potwierdzenie rezerwacji następuje po uzgodnieniu terminu pobytu, ceny oraz wpłaceniu uzgodnionego zadatku za usługę. Po zaksięgowaniu wpłaty zadatku firma APART MORZE  przesyła potwierdzenie rezerwacji na adres mailowy wskazany przez Klienta.
 2. W terminie 3 dni roboczych (o ile nie zostanie ustalony inny termin) Klient wpłaca na konto firmy zadatek w wysokości 30% łącznej ceny najmu apartamentu.
 3. Wpłata zaliczki w podanym terminie jest jednoznaczna z zawarciem umowy najmu oraz akceptacją regulaminu, który znajduje się na stronie internetowej www.certusapartamenty.pl
 4. Domniemuje się, że w razie niewpłynięcia zadatku w określonym terminie, Klient rezygnuje z najmu apartamentu z czym wiążę się wygaśnięcie rezerwacji.
 5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu na konto APART MORZE zadatku stanowiącego 30 % wartości rezerwowanego pobytu.
 6. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry na 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu jednakże nie później niż w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy.
 7. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta nie przysługuje zwrot zadatku.
 8. Apartament zostaje zwolniony dzień po umownej dacie przyjazdu Klienta w przypadku gdy Klient nie odebrał kluczy w danym dniu i nie możliwości skontaktowania się z klientem.

 

PRZYJAZD I POBYT

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu Klienta do godz. 09:30 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z pracownikiem APART MORZE .
 2. Klucze do apartamentu wraz z pilotem do bramy garażowej przekazywane są bezpośrednio przez pracownika firmy APART MORZE o ustalonej godzinie i w ustalonym miejscu.
 3. Odbiór kluczy do apartamentu możliwy jest wyłącznie do godziny 20:00. W razie późniejszego przyjazdu Klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł.
 4. Zdanie kluczy i pilota w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem APART MORZE .
 5. Klient korzystający z apartamentu, zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).
 6. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione.
 7. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu w apartamentach.
 8. W dniu przyjazdu od Klienta pobierana jest kaucja zwrotna celem zabezpieczenia ewentualnych szkód / zniszczeń wyposażenia powstałych z winy Klienta w kwocie 300zł oraz opłata za przygotowanie apartamentu  w kwocie 150zł.
 9. Jeśli naszym gościem bedzie również Państwa Pupil  (kot / pies) – pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 zł netto za pobyt 
 10. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Klient powinien niezwłocznie poinformować pracownika APART MORZE . Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna w tym potrącenie kaucji.
 11. W przypadku zgubienia/zniszczenia kluczy od apartamentu i pilota od bramy garażowej Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł brutto.
 12. Liczba osób przebywających w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż ta podana przy rezerwacji – APART MORZE może zażądać dodatkowej opłaty.
 13. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, APART MORZE zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.
 14. Na życzenie Klienta odpłatnie dostarczamy do apartamentu łóżeczko dla dziecka.
 15. Dane osobowe przekazywane APART MORZE przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach sezonowych.
 16. W przypadku przedłużenia pobytu, bez wcześniejszego uzgodnienia , Klient zostanie obciążony kosztami wynajmu lokalu za okres w jakim dodatkowo zajmował apartament, a w przypadku, gdy nieuzgodniony pobyt uniemożliwia zajęcie apartamentu przez kolejnego Klienta, także kosztami dodatkowymi, wynikającymi z niezrealizowanej umowy z kolejnym Klientem.
 17. Wcześniejszy wyjazd Klienta nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 18. APART MORZE nie ponosi odpowiedzialności za drogocenne rzeczy, pieniądze i dokumenty pozostawione w apartamencie.
 19. Ceny za pobyt nie obejmują kosztów dodatkowych (opłata za przygotowanie apartamentu, zwierzęta, kaucja zwrotna).
 20. Ceny obejmują tylko i wyłącznie wynajem apartamentu (cena nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu).
 21. APART MORZE nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie awarii niezależnych np. przerw w dostawie wody, prądu.

21. APART MORZE  zastrzega sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Klienta bez zwrotu opłaty za pobyt a także do odmowy zakwaterowania bez zwroty zadatku osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom, które zachowują się agresywnie w sposób powszechnie uznany za wulgarny